AMP Fiber Optic Cable, Outside Plant, 8-Fiber, SM, Figure-8 Construction

37,000.00 34,000.00

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 24 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc kết nối giữa các tòa nhà bằng cách treo.

Mã: 1-1859402-4 Danh mục: