AMP Pro-Installer Modular Plug Hand Tool w/8-Position Line Die Set

4,350,000.00 3,550,000.00

Kềm bấm đầu nối với đầy đủ các tính năng như cắt, tuốt cáp, và bấm đầu nối RJ45 chuẩn Cat 3, 5, và 5e

Mã: 2-231652-1 Danh mục: